جستجو
languageBox

معرفی واحدها

واحد بازرسی و کنترل کیفیت

از آنجا که کنترل کیفیت از مهمترین واحدهای هر شرکت می باشد، شرکت نوآوران برق آریا نیز هم بر اساس آخرین معیارهای استاندارد و طرح کیفی عملیات کنترل کیفیت حین فرآیند اجرا انجام داده و این امر را فعالیت جهت بهبود کیفیت جزء الزامات کار خود قرار داده شده است.

نو آوران واحد بهینه سازی تولیدات و طراحی محصولات جدید
  • بهینه سازی تولیدات و مطالعه بر روی طرح های پیشنهادی جهت ارتقا کیفیت محصولات
  • طراحی محصولات جدید از نظر ساختار استاندارد و اقتصادی
  • بررسی و ارزیابی پیشنهادات و نیازهای اعلا شده از طرف مشتریان در تعیین را مطلوب جهت اجرای آنه
طراحی و مهندسی

در واحد طراحی و مهندسی که متشکل از مهندسان و تکنسین های مجرب می باشد با در اختیار داشتن نرم افزارهای تخصصی تمامی مراحل ساخت، تست، نصب، راه اندازی، تعمییرات و نگهداری تابلوها تهیه و بررسی می گردد تا در اجرا و بهره برداری کمترین مشکل و بیشترین اطمینان خاطر رادر بر داشته باشد.


آزمون نهایی (تست)

در این واحد تابلوها پس از عملیات تکمیلی با استفاده از تجهیزات مدرن و کالیبره شده تحت آزمون های مکانیکی و الکتریکی تست سرد و گرم برقی قرار می گیرند که با استفاده از تجهیزات زیر صورت می گیرد، شامل موارد زیر می باشد.

  • دستگاه نو آورانPOWER FREQUNCY UP TO 100KV
  • دستگاه IMPULSE UP TO 160KV
  • دستگاه  HIPOT
  • دستگاه تزریق جریان
  • سایر دستگاه های تست پارامترهای الکتریکی و مکانیکی


 واحد فلز کاری

در این بخش با استفاده از دستگاه های مدرن CNG عملیات برش، پانچ، خم، جوش با رعایت استانداردهای فنی و مقررات ساخت تماسی قطعات فلزی، استراکچر و سایر تجهیزات مورد نیاز قطعات متعلقه انجام می شود.

 3 2 12
 

واحد شستشو و نقاشی

در این بخش بر روی تمامی قطعات تابلوها سه فرایند چربی گیری، فسقاته کاری و رنگ آمیزی صورت گرفته و با استفاده از سیستم پودری رنگ الکترواستاتیک رنگ آمیزی قطعات انجام می پذیرد.


واحد مونتاژ (مکانیکی و الکتریکی) 

تمامی قطعات بعد از فرایند تولید به واحد مونتاژ مکانیکال انتقال یافته و عملیات مونتاژ صورت می گیرد.

سپس مونتاژ الکتریکال که شامل نصب ریل، وایرینگ، شمش کاری و ... بر روی تابلوها انجام می گیرد.