جستجو
languageBox

تابلوهای کمپکت GIS

تابلوی کمپکت RMU 
(GIS FLUSARC/TPR6)تابلوهای کمپکت GIS

 • تابلوی کمپکت با عایق گاز SF6
 • دارای رنج ولتاژ 7.2KV تا 40.5KV
 • دارای رنج  جریان 200A تا 1250A
 • قابل استفاده در پست های توزیع و فوق توزیع
 • ساخت شرکت SEL,Areva ایتالیا
 • قابلیت نصب در پست کمپکت
 • دارای اینترلاک مکانیکی و الکتریکی
 • بدنه استنلس استیل
 • قابلیت استفاده در سیستم های اتوماسیون
 • دارای تایپ تست کامل از cesi
 • طراحی شده برای شرایط آب و هوایی مختلف
 • قابلیت توسعه
 • دارای حداقل ابعاد ممکن