جستجو
languageBox

رله AVR

رله AVR

رگولاتور ولتاژ a-eberle

مناسب جهت کنترل و تنظیم موقعیت Top changer ترانسفورماتورهای قدرت به منظور تثبیت ولتاژ خروجی آنها

ویژگی ها:

 • اندازه گیری تمامی کمیتهای الکتریکی بصورت سه فاز و تک فاز بر روی ترانس.
 • نشان دهنده موقعیت TAP های ترانس و امکان انتقال اطلاعات مربوط سیگنال.
 • قابلیت ثبت و ذخبره اطلاعات عملکرد و تغییرات TAP و سایر توابع الکتریکی از وضعیت ترانس به منظور نظارت دقیق بر عملکرد آن.
 • ثبت و ذخیره جریان، ولتاژ و زمان کلیه تغییرات TAP به مدت یک ماه.
 • دارای گیتهای خروجی و ورودی دیجیتال و آنالوگ جهت قابلیتهای Interface .
 • کنترل برنامه ریزی شده اضافه بار، اضافه ولتاژ و افت ولتاژ.
 • قابلیت و امکانات لازم جهت موازی نمودن ترانسفورماتورهای غیر هم گروه با بهره گیری از چندین مقیاس و شیوه انتخابی ( از قبیل Cosφ، اختلاف I Sinφ،Sinφ، اختلاف Master-Slave ) به همراه نرم افزار شبیه سازی اثرات ناشی از موازی نمودن.
 • قابلیت نصب در کلیه حالتهای مورد نظر بر حسب سفارش.
 • کلیه قابلیت های Transducer جهت کمیتهای الکتریکی مورد نیاز.
 • نرم افزار کنترل و برنامه ریزی کامپیوتری.
 • پروتکل 61850
 • پروتکل 104-103-101-60870
 
دانلود فایل رله AVR