جستجو
languageBox

ترانس اندازه گیری هوایی MOF


MOF تجهیزی است در برگیرنده ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ که به منظور امکان اندازه گیری مناسب هوایی انرژی و یا پارامترهای الکتریکی به کار می رود.
MOF، ولتاژ و جریان با مقادیر زیاد را در خطوط توزیع به ولتاژ و جریان با رنج مناسب جهت استفاده در کنتورهای اندازه گیری تبدیل می کند.
  • وزن کم
  • نصب آسان
  • عدم نیاز به سرویس و نگهداری دائم
  • قابل استفاده در فضای آزاد و هر  نوع شرایط آب و هوایی