جستجو
languageBox

تابلوهای کشوئی فشار متوسط

این شرکت با توجه به نیاز های روز افزون و توسعه صنایع و پستهای فشارقوی در راستای بهره برداری سریع و مطمئن و آسان و بمنظور پاسخگویی مناسب به خواسته های مشتریان ....
این شرکت با توجه به نیاز های روز افزون و توسعه صنایع و پستهای فشارقوی در راستای بهره برداری سریع و مطمئن و آسان و بمنظور پاسخگویی مناسب به خواسته های مشتریان مختلف و نیاز به انواع تابلوهای کشوئی فشار متوسط متناسب با رشد و نیاز واحدهای صنعتی وانتقال نیرو ایشان که برخواسته از روشهای نوین و استانداردهای بین المللی در زمینه تکنولوژی سوئیچینگ و بهره برداری مدرن از آنها می باشد، از 8 سال قبل نسبت به اخذ دانش فنی و شرکت Areva اقدام نموده است.

988
دانلود فایل محصولات تابلوهای کشوئی فشار متوسط  دانلود فایل محصولات تابلوهای کشوئی فشار متوسط