جستجو
languageBox

پست کمپکت

 انواع پست های کمپکت ساخت این شرکت
  • پست کمپکت پیش ساخته با ابعاد معمولی و بدنه فلزی 
  • پست کمپکت پیش ساخته با ابعاد معمولی و بدنه ساندویچ پنل
  • پست کمپکت پیش ساخته نیمه دفنی
  • پست کمپکت پیش ساخته تمام دفنی
  • پست کمپکت موبایل
  • پست کمپکت پد مانند تمام روغنی
  • پست کمپکت مدولار نیمه روغنی (گازی)
  • شایان ذکراست پست های کمپکت فوق، ضمن برخورداری از دانش فنی شرکت ها SEL ایتالیا و Han one کره جنوبی به طور کامل دارای تاییدیه از پژوهشگاه نیرو می باشند.
pdf دانلود فایل محصولات پست کمپکت

پست کمپکت