جستجو
languageBox

تابلوهای کمپکت RMU

به دلیل کیفیت بالا در ساخت قابلیت استفاده در محیط باز را دارد.
به دلیل کیفیت بالا در ساخت قابلیت استفاده در محیط باز را دارد. قابل استفاده در بدترین شرایط آب و هوایی بدون نیاز به نگهداری به همراه گارانتی 3 ساله.
ساختار آب بندی شده و بسته فلزی از ورق کربن ساخته شده و به طور مناسب رنگ می شود تا شرایط مورد نیاز جهت محافظت در مقابل خاک و آب را داشته باشد.
 این سوئیچبرد مناسب استفاده جهت پست های ثانویه بیرونی تا سطح ولتاژ 36 کیلو ولت می باشد.
بدنه فلزی محافظت شده به همراه کاور ترمینال آببندی شده شرایط غیر قابل نفوذی برای آب، خاک و رطوبت به وجود آورد و IP54 را ایجاد می کند.
محل اتصال کابل ها از جلو و بوشینگ ها در زیر مکانیزم عملکرد قرار دارند و توسط پوشش فلزی محافظت می شوند.

564
دانلود فایل محصولات تابلوهای کمپکت RMU