جستجو
languageBox

پست پدمانتد روغنی


مشخصات

فاز: تکفاز و 3 فاز 
فرکانس: 50 و 60 هرتز
ولتاژ اولیه: 3.3 و 6.6 و 22.9 کیلو ولت
ولتاژ ثانویه: 220 و 380 و 400 ولت و 3.3 و 6.6 کیلو ولت
تغییرات ولتاژ:  TAP 5) 2 * %25)
مطابق با استانداردهای: DYN11, Dd0, Yd1 وغیره.

365
دانلود فایل محصولات پست پدمانند روغنی