جستجو
languageBox

تابلوهای حفاظت و کنترل

دانلود فایل محصولات تابلوهای حفاظت و کنترل

تابلوهای حفاظت، کنترل، AVR

قابلیت نصب در پست های توزیع و فوق توزیع 

  • نصب در محیط داخل
  • قابلیت نصب آسان
  • طراحی شده برای استفاده های متفاوت
  • IP54
  • دارای تایپ تست


548
دانلود فایل محصولات تابلوهای حفاظت و کنترل